בית משפחת בנק – קשת – ישראל

אלמנט פיסולי פונקציונלי לאחסון שהפך למרכז הבית, יוצר הפרדה בין המטבח לפינת האוכל. אלון חביות יין.

עוד…