נעם מתמקד בפיסול
שימושי בעץ ממחוזר:
יצירות בהן האומנות 

תופסת מקום נכבד,

אולם לא על חשבון הנוחות והפונקציונאליות.

הפריטים שנעם מעצב ויוצר

הופכים להיות מרכז הבית או החצר.